Måste man ha bygglov för exponering?

Reglerna är enkla. Alla skyltar kräver tillstånd. Oavsett om de sitter alldeles intill vägen,fasad,vägg,tak,etc..

Bygglovsansöka för skylt för Helsingborgs Kommun