Välkommen till oss på Design & Print

Design & Print är ett företag som satsar på bra kvalitet och bra service. Av erfarenhet vet Vi att korta leveranstider är viktigt för kunden. Därför har vi satsat på att producera det mesta här i våra lokaler, genom direktkontakt med produktion har vi minskat den administrativa hanteringen och på så sätt uppnå kortare leveranstider. Vi är ett företag som funnits i många år och på så sätt kunnat skaffa oss goda kunskaper och kännedom om tillvägagångssätt och materiel inom skyltbranschen. Vi använder därför endast högkvalitetsmateriel för att uppnå så bra resultat som möjligt.

Det i kombination med modern avancerad utrustning, och olika utbildningar som vi genomgår årligen för skyltbranschen borgar för ett gott slutresultat.
Du är välkommen att höra av Dig till oss för vidare information ang. skyltar, bildekor banderoller, logotyper eller om Du har andra ideèr att exponera just Ditt företag.